Giải đáp thắc mắc

  • THÙNG CARTON 5 LỚP LÀ GÌ?

    THÙNG CARTON 5 LỚP LÀ GÌ?

    Ngày:11/08/2018 lúc 10:37AM

    Thùng carton  5 lớp được tạo thành từ 5 lớp giấy carton , nó phù hợp cho việc đóng gói cho nhiều loại hàng hóa: thùng carton 5 lớp cho ngành nông nghiệp, thủy sản, may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, giầy...